Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10814/143
Title: Οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες στην εποχή του «Καλλικράτη»: Πώς η νέα διοικητική αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης επηρεάζει τις υπηρεσίες πληροφόρησης
Alternative title: The Public Libraries in the era of “KALLIKRATIS” : How the new local administrative structure affects the information services
Qualified type: Videorecording
Conference item
Creator: Κορκίδη, Μαρία
Μέλλου, Δέσποινα
Contributor: Unknown type of contributor: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών, ΕΘνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Date: 2011-10-07
Place of production: Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας", Αθήνα
National Hellenic Research Foundation, 48 Vassileos Constantinou Av., Athens
Event: Επαναπροσδιορίζοντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών σε περιόδους οικονομικής κρίσης, 7ο Διεθνές Συνέδριο, 6 και 7 Οκτωβρίου 2011, Εθνικό Ιδρύμα Ερευνών, Αθήνα
Redefining library services: responding to the economic downturn, 7th International Conference October 6-7, 2011 National Hellenic Research Foundation, Athens
Language: Greek
Record level: Analytic (component part)
Description: 2η Συνεδρία, Συντονίστρια: Δρ. Βαλεντίνη Μονιάρου-Παπακωνσταντίνου, Καθηγήτρια Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΤΕΙ Αθήνας
2nd session, Chair: Dr. Valentini Moniarou-Papaconstantinou, Professor, Department of Library Science and Information Systems, TEI of Athens, Greece
Αbstract: Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» ο αυτοδιοικητικός χάρτης της χώρας αλλάζει. Η νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης επηρεάζει το σύνολο της δομής και λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μαζί τους επηρεάζεται η δράση και η λειτουργία των δημοτικών βιβλιοθηκών, καθώς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των ΟΤΑ. Πριν την καθιέρωση του προγράμματος «Καλλικράτη», οι δημοτικές βιβλιοθήκες χαρακτηρίζονταν από ποικιλομορφία στο νομικό καθεστώς τους, έλλειψη εξειδικευμένου και μόνιμου προσωπικού καθώς και την ελλιπέστατη χρηματοδότηση. Θα μπορέσουν οι νέοι οργανισμοί εσωτερικής υπηρεσίας των δήμων, που προωθεί ο «Καλλικράτης», να εξαλείψουν χρόνιες παθογένειες των βιβλιοθηκών; Θα πάψουν οι βιβλιοθήκες να λειτουργούν ως απλοί παρατηρητές του διαρκώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος; Θα υπάρξει σχεδιασμός κοινού πλαισίου δράσης και πολιτικής, με στόχο τη συνεργατική ανάπτυξη; Με τη μέχρι σήμερα εμπειρία υλοποίησης του προγράμματος, καθίσταται δυνατή μία πρώτη αποτίμηση. Ο εντοπισμός ενδεχόμενων αδυναμιών ή αρρυθμιών του νέου οργανωτικού σχήματος καθώς και η ανάδειξη τυχόν πλεονεκτημάτων μπορούν να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή του. Το πρόγραμμα «Καλλικράτης» μπορεί να παρέχει ευκαιρίες για την ανάπτυξη των δημοτικών βιβλιοθηκών, τις οποίες οι εργαζόμενοι σε αυτές καλούνται να αδράξουν. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η κατανόηση από πλευράς εργαζομένων της ανάγκης ανάπτυξης συνεργασιών και δραστηριοτήτων προς αυτή την κατεύθυνση.
The "Kallikratis" program is drastically remapping the system of local government in Greece. The new architecture of decentralized governance and management restructures the function of local government. Along with them, the activities and operations of public libraries are also changing with them being an indispensable part of local authorities. Before "Kallikratis", the public libraries were lacking legal unified status, qualified and permanent staff, and almost no funding was available. Will the new municipal organizations designed to implement "Kallikratis" be able to solve the chronic problems of libraries? Will public libraries cease to act as mere observers of a changing environment? Will there be a common framework for action planning and policy, aiming for collaborative development? So far the existing implementation of this program enables us to make some assessments. Tracking down potential weaknesses or non-functional aspects of the new organizational structure and the highlighting of some advantages could contribute to more effective implementation. The "Kallikratis" program could provide opportunities for the development of public libraries, and librarians should not miss a single one of them. An essential prerequisite is for the librarians to understand the need for developing partnerships and activities towards this direction.
Keywords: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δημοτικές βιβλιοθήκες
Εθνική πολιτική βιβλιοθηκών
Δίκτυα βιβλιοθηκών
Public libraries
National Policy on Libraries
Local authorities
Alternative web page: (εκκρεμεί)
Rights Holder: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών (ΟΕΕΒ)
Committee for the Support of Libraries (CSL)
License: Fair Use License
Date copyrighted: 2011-10-07
Notes: * Μαρία Κορκίδη, Προϊσταμένη Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Τηλ. 210-4004178, 6932508355, korkidi@otenet.gr. Είναι κάτοχος Master του Ιονίου Πανεπιστημίου στη Επιστήμη της Πληροφορίας – Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας, πτυχιούχος του Παντείου Πανεπιστημίου του τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών και πτυχιούχος Βιβλιοθηκονομίας. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια από το ΕΚΕΠΙΣ (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης), πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης στο ΑΒΕΚΤ, έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια και ημερίδες.
* Δέσποινα Μέλλου, Διευθύντρια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χαϊδαρίου, Λ. Αθηνών 159 & Στρ. Καραϊσκάκη, Τ.Κ. 12461, Παλατάκι, τηλ.: 210.58.21.639, Fax: 210.53.23.380, Haidari.library@asda.gr . Εκπαίδευση - κατάρτιση Βιβλιοθηκονόμος (1982 – αποφοίτηση από τα ΤΕΙ Αθηνών – Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης) Μετεκπαίδευση σε σύγχρονα βιβλιοθηκονομικά θέματα στην Γαλλία και Δανία Επαγγελματική σταδιοδρομία Διευθύντρια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χαϊδαρίου (από 1983 έως σήμερα) Ενεργό μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης (από 1985 έως Ιούλιο 2011) Διευθύντρια του Πνευματικού Κέντρου (2004-2011) Διευθύντρια του Δημοτικού Οργανισμού Χαϊδαρίου Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας και Δια βίου μάθηση (από τον Ιούλιο 2011 έως σήμερα) Υπεύθυνη Δημοσίου Κέντρου Πληροφόρησης Παρουσιάσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια IFLA - EBLIDA Επιτυχής συμμετοχές σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Δια βίου Μάθησης από 2005 μέχρι 2011 Εισηγήτρια σε συνέδρια και ημερίδες στην Ελλάδα Δημοσιεύσεις με άρθρα σε περιοδικά Συνεργασία με Public Library of Shanghai (από 2004 μέχρι σήμερα) Διεθνείς συνεργασίες
* Maria Korkidi, Head of Municipal Library of Keratsini-Drapetsona, Tel. +30-210-4004178, +30-6932508355, korkidi@otenet.gr . She holds an MSc of Ionian University on Information Science - Library Management and Organisation with emphasis on New Information Technologies, a graduate of the Panteion University. Department of International and European Studies and a graduate of the Technological Educational Institute of Athens. Dept. of Library Studies. She is a trainer certified by the National Accreditation Centre for Continuing Vocational Training, a trainer on ΑΒΕΚΤ Library system certified by the National Centre for Public Administration and Local Government, and she has had her papers published in international and Greek journals and has also participated with presentations and papers at conferences and workshops.
* Despina Mellou, Director of the Municipal Library of Haidari, Leof. Athinon 159 & Str. Karaskaki, Τ.Κ. 12461, Palataki, tel.: +30 210.58.21.639, Fax: +30 210.53.23.380, Haidari.library@asda.gr --Studies Librarian since 1982 (Graduated from the Technological Institute of Athens - Department of Library Science & Information Technologies) Further training in simultaneously biblioeconomic issues in France and Denmark --Career Director of the Municipal Library of Haidari (1983- today) Director of the Cultural Center ( 2004-2011) Since of July 2011 director of the new municipality Organisation of Culture, Athletics, Education, Youth, and Lifelong learning Responsible for the Public Information Center From 1985 until now member of the board of the Association of Greek Librarians and Information Scientists Participation in International Conferences IFLA - EBLIDA Involvement successfully in European Programmes, life long learning (2005-2011) Presentations at conferences and meetings in Greece Presentations on TV Publications with articles in magazines International collaborations Collaboration with Public Library of Shanghai (2004 until now)
Digital object availability: Available
Appears in item Groups:Lectures, Friday 7 October 2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korkidi.pdfPresentation file from Mrs Korkidi3.93 MBAdobe PDFView/Open
MELLOU 06102011.pdfPresentation file from Mrs Mellou1.05 MBAdobe PDFView/Open