Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10814/137
Title: Μετά την πτώση: H Παγκόσμια οικονομική κρίση και η επανεφεύρεση των βιβλιοθηκών
Alternative title: After the Fall: The Global Economic Crisis and the Re-invention of Libraries
Qualified type: Videorecording
Conference item
Creator: Kresh, Diane
Contributor: Organiser of meeting: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών, ΕΘνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Date: 2011-10-06
Place of production: Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας", Αθήνα
National Hellenic Research Foundation, 48 Vassileos Constantinou Av., Athens
Event: Επαναπροσδιορίζοντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών σε περιόδους οικονομικής κρίσης, 7ο Διεθνές Συνέδριο, 6 και 7 Οκτωβρίου 2011, Εθνικό Ιδρύμα Ερευνών, Αθήνα
Redefining library services: responding to the economic downturn, 7th International Conference October 6-7, 2011 National Hellenic Research Foundation, Athens
Language: English
Record level: Analytic (component part)
Description: 1η Συνεδρία, Συντονίστρια: Αντωνία Αράχωβα, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
1st session, Chair: Antonia Arahova, Deputy Director of the National Library of Greece
Αbstract: Οι βιβλιοθήκες μπαίνουν σε μια διαδικασία εκ νέου εφεύρεσής τους, προσφέροντας νέες υπηρεσίες και αποκτώντας διαφορετική οντότητα ενώ συνεχίζουν να εκτελούν τον ρόλο που είχαν πάντα, βοηθώντας τους χρήστες να έχουν πρόσβαση στην ελεύθερη πληροφορία, να φτιάχνουν κοινότητες και να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών. Το κλείσιμο βιβλιοθηκών, οι μειωμένοι προϋπολογισμοί λειτουργίας και η συχνά διατυπωμένη πεποίθηση ότι τα πάντα υπάρχουν online δείχνουν ότι οι βιβλιοθήκες έχουν χάσει τη σημασία τους στο σημερινό κόσμο. Παρ’ όλα αυτά όμως, έχουν αποδείξει ότι οι βιβλιοθήκες σήμερα είναι περισσότερο απαραίτητες από ποτέ. Καθώς συρρικνώνεται η αγοραστική δύναμη των πολιτών και οι αριθμοί των μεταναστών αυξάνονται, περισσότεροι άνθρωποι βασίζονται στις δημόσιες βιβλιοθήκες για πληροφορίες σχετικές με εύρεση εργασίας, τη σταδιοδρομία τους, τρόπους εκπαίδευσης και διαχείρισης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προγράμματα αλφαβητισμού, χρήσης υπολογιστών και θέματα ιθαγένειας. Οι βιβλιοθήκες έχουν αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια. Η πρόσφατη παγκόσμια οικονομική ύφεση σε συνδυασμό με μια αυξανόμενη εξάρτηση από την τεχνολογία για τη διαχείριση της καθημερινότητας έχουν οδηγήσει τις βιβλιοθήκες να σκεφτούν εκ νέου τι σημαίνει «βιβλιοθήκη» στον 21ο αιώνα. Υπάρχουν σημαντικά στοιχεία που δείχνουν αύξηση της χρήσης των βιβλιοθηκών έως και 20 τοις εκατό στη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης. Η τεχνολογία δεν νοείται πλέον ως πολυτέλεια ή κάτι ευκαιριακό. Είναι αναπόσπαστο μέρος της παροχής των βασικών υπηρεσιών κάθε βιβλιοθήκης για τις κοινότητες που εξυπηρετεί. Για παράδειγμα, σήμερα, πελάτες της βιβλιοθήκης χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό κατάλογο, μπαίνουν μόνοι τους σε λίστες αναμονής για βιβλία που τους ενδιαφέρουν και ακόμη «κατεβάζουν» eBooks και υλικό πολυμέσων απευθείας στους υπολογιστές τους ή μέσω κινητών συσκευών χωρίς να πατήσουν το πόδι τους στη βιβλιοθήκη. Και μπορούν να το κάνουν 24 ώρες το εικοσιτετράωρο χωρίς κανέναν περιορισμό. Οι βιβλιοθήκες με την αποδοχή της τεχνολογίας και τη δημιουργία ομάδων που έχουν σχέση με καινοτόμες και πειραματικές μορφές εργασίας, δεν ανακαλύπτουν εκ νέου μόνο τον εαυτό τους στη μέση δύσκολων οικονομικών περιόδων, μπορούν να συνδεθούν με τους χρήστες τους όπου και αν αυτοί βρίσκονται. Οι βιβλιοθήκες έχουν το μοναδικό προνόμιο να βοηθούν τις κοινότητές τους με τους εξής τρόπους: Προώθηση/Υποστήριξη - υποστηρίζοντας την αξία και τη σημασία των βιβλιοθηκών έτσι ώστε οι χρηματοδότες να κατανοήσουν την απόδοση των επενδύσεων τους Τεχνολογία - με τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων λύσεων για την επίλυση προβλημάτων ή την κάλυψη των αναγκών Κοινότητες - με κατανόηση στις αλλαγές του κοινού και των αναγκών του, οι βιβλιοθήκες γίνονται πιο δεκτικές και χωρίς αποκλεισμούς. Οι βιβλιοθήκες--- δημόσιες, ερευνητικές, ακαδημαϊκές, ειδικές --- δεν είναι μόνο βιβλιοθήκες. Γίνονται όλο και συχνότερα ιντερνέτ καφέ, καταστήματα μουσικής, ταινιών, κέντρα εύρεσης εργασίας, αίθουσες μελέτης, αίθουσες τοπικών συγκεντρώσεων, κομβικά σημεία στις πόλεις που βρίσκονται και πολλά άλλα. Αντί να κάνουν τυχαίες αλλαγές για να διαχειριστούν έναν μεταβαλλόμενο κόσμο και ένα μεταβαλλόμενο κοινό, ήρθε η ώρα για τις βιβλιοθήκες να επανασχεδιαστούν με τη συμβολή όλων των ενδιαφερόμενων μερών προκειμένου να διατηρούν τη σημασία τους σε ένα πεδίο με σκληρούς ανταγωνιστές.
Libraries are re-inventing themselves, offering new services and transforming into very different entities while still performing the same roles they always have – helping patrons connect with free information, building communities and improving the quality of life for all citizens. Library closures, slashed operating budgets, and the oft-stated belief that everything is online suggest that libraries have lost relevance in today’s world. Far from being irrelevant, however, they have proven that they are needed now more than ever. As the public’s buying power shrinks and the numbers of immigrants increase, more people rely on public libraries for vital information on job opportunities, career planning and training, small business management, literacy programs, computer skills development and citizenship classes. Libraries have changed dramatically over the past several years. The recent global economic downturns coupled with an increasing dependence on technology to manage daily lives have caused libraries to rethink what “library” means in the 21st century. There is significant evidence to demonstrate that libraries have experienced usage of up to 20 percent during economic downturns. Technology can no longer be perceived as a luxury or “add on.” It is integral to providing core library services to communities that need them. For example, currently, patrons are researching the online catalog, placing books on hold online, and even downloading eBooks and multimedia materials directly onto their own computers or via mobile devices, without setting foot in a neighborhood library. And they can do so 24/7 not bounded by geography or physical spaces. Libraries, by embracing technology and creating organizational work cultures marked by innovation and experimentation, can not only reinvent themselves in the midst of challenging economic times; they can connect with users where they are. Libraries are uniquely positioned to help lead their communities in the following ways: Advocacy – by asserting the value and importance of libraries so that funders understand the return on their investments Technology – by employing appropriate solutions to resolve problems or meet needs Communities – by understanding the changing faces and needs of audiences to be more responsive and inclusive Libraries – public, research, academic, special --- are not just libraries anymore. More and more, they are becoming Internet cafes, music stores, movie stores, job centers, study halls, community halls, town centers and more. Instead of making random changes to accommodate a changing world and a changing audience, it is time for libraries to be reconceived from the ground up with input from all stakeholders to retain their relevance in a strong field of competitors.
Keywords: Ρόλος βιβλιοθηκών
Οικονομική κρίση
Κοινωνία
Υπηρεσίες βιβλιοθηκών
Library services
Library role
Community
Alternative web page: mp4:/mm/VIVLIOTHIKES-7-10-2011-C-MEROS.f4v
Rights Holder: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών (ΟΕΕΒ)
Committee for the Support of Libraries (CSL)
License: Fair Use License
Date copyrighted: 2011-10-06
Notes: * Diane Kresh, Διευθύντρια, Δημόσια Βιβλιοθήκη Άρλινγκτον, Η.Π.Α. 2100 Clarendon Blvd Suite 406 Arlington, VA 22201, Dkresh@arlingtonva.us H Diane Kresh είναι διευθύντρια του συστήματος δημοσίων βιβλιοθηκών στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια. Έχει εργαστεί στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου 31 χρόνια επιβλέποντας μια σειρά υπηρεσιών σε ηλεκτρονικό επίπεδο συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας Collaborative Digital Reference Service, σήμερα γνωστή σαν QuestionPoint, την πρώτη παγκόσμια, διαδικτυακή υπηρεσία που συνδέει βιβλιοθήκες και ερευνητικά ιδρύματα. Είναι τακτική ομιλήτρια σε επαγγελματικές συναντήσεις και συνέδρια και συγγραφέας πολλών άρθρων για τις ψηφιακές υπηρεσίες των βιβλιοθηκών. Η Diane Kresh τιμήθηκε με το βραβείο 2001 Federal 100 για τη συνδρομή της στη δημιουργία της Collaborative Digital Reference Service. Το βραβείο δίνεται από το περιοδικό Federal Computer Week σε υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη αλλά και στελέχη από το χώρο της βιομηχανίας και την ακαδημαϊκή κοινότητα που με το έργο τους επηρέασαν θετικά τα πληροφοριακά συστήματα της κυβέρνησης και γενικότερα τον τρόπο με τον οποίον οι οργανισμοί αναπτύσσουν, αποκτούν και διαχειρίζονται την τεχνολογία των πληροφοριών. Το 2003 έλαβε το “Director’s Award” από το Virtual Reference Desk για το ρόλο της στη δημιουργία της υπηρεσίας CDRS. Κόσμησε το εξώφυλλο του περιοδικού Library Journal, τον Φεβρουαρίου του 2001 και το 2002 τιμήθηκε σαν Διακεκριμένος Απόφοιτος από τη Βιβλιοθήκη του Catholic University για τη συμβολή της στον τομέα των βιβλιοθηκών και της επιστήμης της πληροφορίας.
* Diane Kresh, Director, Arlington Public Library, 2100 Clarendon Blvd Suite 406 Arlington, VA 22201, Dkresh@arlingtonva.us , Diane Kresh is the Director of the Arlington County Virginia Public Library system. Previously, she was employed by the Library of Congress for 31 years where she oversaw a range of in-person and web-based reference and information services, including the Collaborative Digital Reference Service (now QuestionPoint), the first global, web based, reference service linking libraries and research institutions. She is a frequent speaker at professional meetings and conferences and the author of several articles on digital reference services. Ms Kresh is the recipient of the 2001 Federal 100 for her role in launching the Collaborative Digital Reference Service. The award is given by Federal Computer Week to top executives from government, industry and academia who have had the greatest impact on the government systems community and who have made a difference in the way organizations develop, acquire and manage information technology. In 2003, she received the "Director’s Award" from the Virtual Reference Desk for her role in creating CDRS; was the cover story for Library Journal, February 2001 “The Changing Shape of E-Reference"; and in 2002, was the recipient of the Distinguished Alumnus Award from the Library School of the Catholic University for her contribution to the field of library and information science.
Digital object availability: Available
Appears in item Groups:Lectures, Thursday 6 October 2011

Files in This Item:
File SizeFormat 
kreshgreece.pdf5.96 MBAdobe PDFView/Open