Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10814/320
Title: Οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης στα πλαίσια του τοπικού πολιτιστικού και ιστορικού περιβάλλοντος
Alternative title: Library Services in the Framework of the Local Cultural and Historical Environment
Qualified type: Conference item
Creator: Celestini, Luigi
Contributor: Organiser of meeting: Goethe-Institut Athen
Organiser of meeting: Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών (ΟΕΕΒ)
Date: 2003-06-04
Place of production: Ινστιτούτο Goethe, Ομήρου 14-16, Αθήνα
Goethe-Institut Athen, Omirou 14-16
Event: Οι βιβλιοθήκες στην υπηρεσία του πολίτη, 2-4 Ιουνίου 2003, Ινστιτούτο Goethe, Ομήρου 14-16, Αθήνα
Library services for the community, 2-4 June 2003, Goethe-Institut Athen, Omirou 14-16
Language: Greek
Record level: Analytic (component part)
Αbstract: H δημιουργία συστημάτων στα πλαίσια των πολιτιστικών υπηρεσιών υποστηρίχτηκε συχνά από τους τοπικούς φορείς, είτε για τη μείωση του κόστους που καθορίζεται από τις οικονομίες κλίμακας, είτε για το θετικό αντίκτυπο που προκύπτει από την ευρύτερη χρήση πηγών στο διαδίκτυο. Όταν ύστερα, η εμπειρία του βιβλιοθηκονομικού συστήματος αποδεικνύεται ζωηρή και λειτουργική, όπως στην περίπτωση του Βιβλιοθηκονομικού Συστήματος του Lago di Bolsena, πράγματι μπορεί κανείς να μιλήσει για ένα εντελώς πετυχημένο πολιτιστικό εγχείρημα: χάρη στη θετική συνεργασία μεταξύ δήμων, Επαρχίας και Νομού, ο πολίτης πράγματι, έχει στη διάθεσή του μία σειρά από αλληλοσυμπληρούμενες υπηρεσίες που αφορούν στη βιβλιοθήκη με εξειδικευμένα τμήματα διαφοροποιημένα για κάθε τομέα, ευκολία στην ανάγνωση των καταλόγων όλων των βιβλιοθηκών του Συστήματος από το ίδιο σημείο, δυνατότητα πρόσβασης στο δανεισμό μεταξύ των βιβλιοθηκών. Σε επίπεδο back office τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα συνίστανται στη συγκέντρωση των αγορών και στην προσχώρηση στο Εθνικό Βιβλιοθηκονομικό Σύστημα που επέτρεψε την ανάκτηση των προϋπαρχόντων καταλόγων ISIS. Μελετάται η ενεργοποίηση περαιτέρω συστημάτων του είδους στο νότιο τμήμα της επαρχίας, ούτως ώστε να διαδοθεί αυτή η θετική εμπειρία σε ένα μεγάλο μέρος της περιφέρειας.
The creation of networks associated with cultural services is supported by local authorities, mainly because of the reduced expenses and the positive impact of using Internet resources. A successful library network, like the Lago di Bolsena justifies its formation as an effective cultural enterprise because allows users to get what they want from a range of linked services between municipal, province and state level. Interlibrary loan, accessibility to all library catalogs from each participating library and special collections are few of the major benefits. Also the option of a central system through which all library purchases are processed and free access to the Union Catalog are considered as notable accomplishments. The creation of more networks in the southern part of province is under way so that this positive experience reach a wider part of the region.
Keywords: Πολιτιστικές δραστηριότητες
Χρηματοδότηση
Τοπική ιστορία
Cultural activities
Region
Funding sources
Rights Holder: Celestini, Luigi
License: Fair Use License
Date copyrighted: 2003-06-04
Notes: * Luigi Celestini, Amministrazione Provinciale di Viterbo, Assessorato alla Cultura, Turismo e Sport, Via Saffi, 49, 01100 Viterbo, ΙΤΑΛΙΑ. email:settore09@provincia.vt.it. Επαγγελματική Εμπειρία: Το 1986 απέκτησε το πτυχίο της Νομικής του Πανεπιστημίου “La Sapienza” της Ρώμης. Από το 1995 είναι διευθυντής στην Επαρχιακή Διοίκηση του Viterbo, υπεύθυνος του τομέα Πολιτισμού, Τουρισμού και Αθλητισμού. Ειδικότερα υπήρξε μέλος πολυάριθμων Περιφερειακών και Επαρχιακών Επιτροπών για την πραγματοποίηση σχεδίων σχετικών με την προώθηση του Πολιτισμού και της Τέχνης. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα στην Ανώτερη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικών Φορέων, καθώς και στο Ινστιτούτο για τη Διεύθυνση Προσωπικού, ενώ έχει δημοσιεύσει διάφορα άρθρα και μελέτες σε εξειδικευμένα περιοδικά για τη διοίκηση και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς – Αρχεία και Βιβλιοθήκες. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε διάφορα συνέδρια : -«Σεμινάριο για τα μουσειακά συστήματα» στα πλαίσια του “Culturalia-Σαλόνι για την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και εκδηλώσεων» (Fiera di Roma, 28 Σεπτεμβρίου 2002) με εισήγηση: «To Εδαφικό Σύστημα του Lago di Bolsena: θεσμικοί και διοικητικοί προβληματισμοί» -«Βιβλιοθήκες και θρησκευτικός πολιτισμός. Προβλήματα και προοπτικές» (Εθνική Βιβλιοθήκη Ρώμης, 4 Δεκεμβρίου 2002) με εισήγηση: «Οι εκκλησιαστικές Βιβλιοθήκες της επαρχίας του Viterbo».
* Luigi Celestini, Amministrazione Provinciale di Viterbo, Assessorato alla Cultura, Turismo e Sport, Via Saffi, 49, 01100 Viterbo, ITALY. email:settore09@provincia.vt.it
Digital object availability: Available
Appears in item Groups:Wednesday, June 4, 2003

Files in This Item:
File SizeFormat 
Luigi Celestini_Οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης.pdf13.88 MBAdobe PDFView/Open